Dorpsvisie Wjelsryp 2020-2030

In 2008 is de eerste dorpsvisie uitgekomen, welke tot stand is gekomen door de werkgroep dorpsvisie, onder verantwoordelijkheid van de vereniging dorpsbelang Wjelsryp. Deze visie had een looptijd van 12 jaar.

In 2019 zijn, om de vervolgvisie te bepalen, bijeenkomsten geweest met besturen van verenigingen, rondetafelgesprekken met dorpsgenoten en is er een enquête uitgezet onder dorpsbewoners vanaf 16 jaar, zodat iedereen de mogelijkheid heeft gehad om aan te geven hoe men wonen in het dorp Wjelsryp beleeft en welke wensen er voor de toekomst zijn. De resultaten hiervan zijn gebundeld in de dorpsvisie.

Afbeelding voorpagina Dorpsvisie Wjelsryp 2020-2030

Onderzochte thema’s zijn: 
– Voorzieningen
– Ondernemen
– Groen en recreatie
– Zorg en welzijn
– Wonen
– Jeugd
– Infrastructuur en verkeer

De insteek van het dorpsbelang is om flexibel om te kunnen gaan met de behoeftes van de inwoners en hier wendbaar op in te spelen. De volledige dorpsvisie vind je hier: download (pdf)

Afbeelding: tijdspad Dorpsvisie Wjelsryp 2020-2030
Afbeelding Dorpsvisie Wjelsryp 2020-2030 tijdspad