Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Gepubliceerd: 23 december 2016

WJELSRYP - Op eerste kerstdag is er om 13.30 uur een kerstzangdienst in de kerk van Baaium.

Thema :  "Koninklijke Kerst"

Voorganger : ds. J. van den Boogaard
Organist : Tjitske Koopmans
M.m.v. Chr. gemengd koor "De Lofstem" o.l.v. Doede Terluin
Pianist : Eise Hille Ris Lambers
Saxofonist : Janny Ali Veenstra
Blazers uit Chr. Fanfarekorps "Concordia"


Gepubliceerd: 20 december 2016

WJELSRYP - Kerstnachtdienst op zaterdag 24 december om 22:00 uur in de kerk van Wjelsryp.

Het belooft een mooie dienst te worden, met veel bekende liederen in een sfeervolle kerk. De warme chocolademelk en glühwein zullen ook dit jaar niet ontbreken. Iedereen is van harte welkom!

Thema: Kon het maar altijd kerstfeest zijn

 

Gepubliceerd: 20 december 2016

WJELSRYP - Nieuws van Dorpsbelang Welsrijp

Enegiekosten terugdringen?

Wie wil er nu niet zijn energiekosten terugdringen door energie te besparen!
Iedereen weet dat door spaar- of ledlampen te gebruiken, al heel wat te winnen valt.
Maar de grootste kostenpost is toch de verwarming van je huis. Bij de meeste mensen gebeurt dat met een gasgestookte centrale verwarmingsketel.
Wat kun je doen om je gasrekening omlaag te brengen?
En lukt dat wel zonder al te grote investeringen?

Binnenkort worden in ons dorp van een aantal huizen een warmtescan gemaakt om te zien waar warmte mogelijk weglekt.
De resultaten gaan we bespreken op een bijeenkomst die we organiseren op donderdag 19 januari 2017 in het Dorpshuis. Komt allen, iedereen is welkom!


Gepubliceerd: 11 december 2016
Gewijzigd: 17 december 2016

Basisonderwijs én voortgezet onderwijs:  
- Voorjaarsvakantie   18 t/m 26 februari  
- Meivakantie 22 t/m 30 april  
- Zomervakantie 22 juli t/m 3 september  
- Herfstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober  
- Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari   

Bron: rijksoverheid.nl
 Gepubliceerd: 11 december 2016

Eens in de 10 weken op zaterdag wordt het oud papier opgehaald.

Ophaalschema 2017:

  • 21 januari
  • 18 maart
  • 13 mei
  • 24 juni
  • 2 september
  • 21 oktober
  • 9 december

De opbrengst van het oud papier is ten bate van het fanfarekorps CONCORDIA.

Op de Franeker Courant voorafgaand aan een ophaaldag staat op de voorpagina een rood stempel.Gepubliceerd: 9 december 2016
Gewijzigd: 16 december 2016 

WOMMELS - In de omgeving van Wjelsryp worden een aantal parkeerstroken aangebracht en dit zal ernstige verkeersoverlast/verkeershinder voor de weggebruikers veroorzaken. De werkzaamheden aan de Stjelpdyk worden tussen donderdag 15 en woensdag 21 december uitgevoerd en de Stjelpdyk is in deze periode afgesloten voor verkeer. De overige werkzaamheden worden na de jaarwisseling uitgevoerd.

Stjelpdyk bij Winsum gestremd
De Stelpdyk (vanaf de Plattedyk tot Winsum) is gestremd voor alle verkeer van donderdag 15 december tot en met woensdag 21 december 2016 op werkdagen tussen 7.00 en 16.00 uur in verband met het aanbrengen van passeerstroken.

Bereikbaar voor hulpdiensten
De aan het werk grenzende woningen zijn tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor hulpdiensten. 

Uitgestelde werkzaamheden
De werkzaamheden aan de Werpsterwei/Oasterein en aan de Plattedyk verschuiven naar 2017: 

Werkzaamheden
Het betreft het aanbrengen van betonplaten of het plaatselijk aanbrengen van grasbetonstenen op de volgende locaties (klik op de straat om een plattegrond met locaties te openen):
- Werpsterwei/Oasterein
- Plattedyk
- Stjelpdyk

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Fluitman van de gemeente Súdwest-Fryslân, bereikbaar op telefoon 14 0515.
Bewoners en bedrijven in de buurt zullen nader worden geïnformeerd door de gemeente of uitvoerder.
Overige informatie: artikel op website gemeente Littenseradiel
Gepubliceerd: 5 december 2016

WJELSRYP -De productie van de dit jaar alweer zesde Buorfinne is in volle gang. Nog maar heel even geduld voor het decembernummer van 2016 op de deurmat valt.

Nog geen abonnee? Voor een klein bedrag per jaar krijg je iedere twee maanden een Buorfinne op de deurmat. Woon je in Wjelsryp dan betaal je € 12 per jaar. Woon je niet in Wjelsryp dan krijg je hem via de post en betaal je € 16,75 per jaar. Abonnee worden? Stuur dan even een mailtje naar kopij@buorfinne.nl.

In deze editie:
- Colofon
- Inhoudsopgave
- Voorwoord
- Burgerlijke Stand
- Dorpsbelang
- Garreguod
- Eartiids
- Berjochten fan in blaufinger
- Honingzwam
- Studietijd
- Adresboek
- De Lofstem
- De kerk in het midden
- Zendingscommissie
- De dag waarop alles anders werd
- Nieuws van De Grûnslach
- Gedicht
- Ut it argyf
- Ekon
- Wat een wolk
- Simon Wijnia, feekeapman ynieren en sinen
- Gezamenlijke verenigingen
- Sterren in de nacht
- Tussen waarheid en fantasie
- Ovonde
- Preekrooster
- Wetenswaardigheid
- Agenda


Gepubliceerd: 2 december 2016

WJELSRYP - Gedeputeerde Staten van Groningen en Fryslân hebben een programma van eisen opgesteld. Hierin staat waar het treinverkeer vanaf 2021 aan moet voldoen. Het ontwerp programma van eisen bevat ruimte voor de inschrijvers op de aanbesteding om de trein maar één keer per uur te laten stoppen op station Dronrijp. FNP Menameradiel heeft Dorpsbelang Wjelsrijp gevraagd om hun persbericht hierover op de dorpswebsite te publiceren.

Aanbesteding OV op website provincie Fryslân: klik hier
Document met betreffende tekst over frequentie dienstregeling (zie pagina 10): klik hier  


Persbericht FNP Menameradiel:

Menaam, novimber 2016

Konsekwinsjes foar haltes Dronryp en Deinum nei mooglike oanpassing treintsjinst Harns – Ljouwert m.y.f. 2020

De Provinsje Fryslân hat yn har oanbesteging fan de nije ferfierskonsesje foar ûnder oare it trasee Harns – Ljouwer de ynskriuwers de romte jûn om de trein mar ien kear yn it oere stopje te litten op de haltes Dronryp en Deinum. De reden is dat reizgers út bygelyks Harns en Frentsjer dêrmei de mooglikheid krije om mei har oerstap yn Ljouwert better oan te sluten op de treinen nei Grins en Swolle.
FNP Menameradiel hat op 24 novimber l.l. it foartouw nommen om mei de oare partijen yn de gemeenteried fan Menameradiel in moasje yn te tsjinjen. Yn de moasje wurdt it kolleezje oproppen om in goede tsjinstregeling foar de ynwenners fan Deinum, Boksum, Blessum, Dronryp, Winsum, Baaium en omjouwing yn stân te hâlden. It feit dat de bus fan en nei Snits op den doer ek net mear yn Deinum stoppet soe as gefolch ha kinne dat Deinum en omlizzende doarpen mooglik sterk achterút buorkje mei harren iepenbier ferfier.

De stasjons fan Deinum en Dronryp foarmje in sintraal punt yn it iepenbier ferfier. Beide plakken nimme in foaroansteand plak yn foar wat útwreiding oanbelanget yn de gemeente Menameradiel. It behâlden fan in goede treinferbining is in pree foar de oantreklikheid fan dizze regio. Foar guon reizgers kin de oerstap yn Ljouwert dan miskien better oanslute op de treinen nei Grins en Swolle, mar foar de ynwenners yn de gemeente Menameradiel soe it mooglik mear tiid kostje kinne om nei Ljouwert te reizigjen en kinne boppedat mooglik mei it oerstappen op oare treinferbinings of bustsjinsten just yn de knipe komme.

De leefberens op it plattelân soe mooglik skeind wurde kinne en de FNP is fan miening dat krekt alles út it fet helle wurde moat om dy leefberens te befoarderjen.

Gepubliceerd: 2 december 2016

WJELSRYP - Nogmaals willen wij alle deelnemers bedanken, voor het succes van de actie dit jaar. Hieronder de uitslag van de verloting 2016:

lotnr:          Geldprijs/
waardebonnen
  
Naam   Plaats
4999 1e € 450,00 H.Pater Winsum
1587 2e € 340,00 Jan Boonstra Wjelsryp
284 3e € 230,00 Sjoerd Post Wjelsryp
5053 4e € 120,00 B.Hijlkema Jorwerd
8880 5e € 100,00 Sch.Veenstra Wjelsryp
1661 6e € 50,00 H.Abma Wjelsryp
5823 7e € 50,00 Dales Winsum
8601 8e € 50,00 S.Veenstra Wjelsryp
3717 9e € 50,00 Joukje Visser Winsum
7652 10e   € 50,00 Johannes v/d Veer Wjelsryp
4388 11e € 30,00 Tamminga Tzum
9316 12e € 30,00 A.Hoekstra Wjelsryp
5535 13e € 30,00 G.van Putten Kubaard
1881 14e € 30,00 Jetse en Anneke Boersma   Wjelsryp
2417 15e € 30,00 H.Gietema Wjelsryp
3439 16e € 25,00 A.Greidanus Wjelsryp
4831 17e € 25,00 Fritsma Wjelsryp
2200 18e € 25,00 P.de Jong Wjelsryp
2276 19e € 25,00 P.Post Wjelsryp
6929 20e € 25,00 J.Karsten Baard
2007 21e € 25,00 S.Boorsma Lutje Lollum
3283 22e € 25,00 Fr.Post Wjelsryp
7368 23e € 25,00 Niels v/d Wal Deinum
1300 24e € 25,00 Wiebren en Willy Wjelsryp
9195 25e € 25,00 Fokke Baarda Wiuwert
498 26e € 20,00 E.Hergaarden Wjelsryp
4693 27e € 20,00 A.v/d Wal Dronryp
6239 28e € 20,00 Yv/d Brug -Koopmans Oosterend
2930 29e € 20,00 Jelmer Hofstee Wjelsryp
9261 30e € 20,00 Silke Frieman Wjelsryp
4705 31e € 15,00 Sieswerda Winsum
3166 32e € 15,00 J.de Haan Wjelsryp
6042 33e € 15,00 Rienstra Achlum
5406 34e € 15,00 W.Wierda Hijlaard
2920 35e € 15,00 Jelmer Hofstee Wjelsryp
2398 36e € 10,00 D. Langhout Wjelsryp
7606 37e € 10,00 Poppe Heerma Wjelsryp
9837 38e € 10,00 van Gunst Wjelsryp
7482 39e € 10,00 Concordia Wjelsryp
5504 40e € 10,00 Kramer Kubaard

Gepubliceerd: 12 november 2016

WJELSRYP - De werkzaamheden bij het kruispunt Wjelsryp zijn klaar! Om het kruispunt veiliger te maken, legde provincie Fryslân een ovonde (een ovale rotonde) aan. Dit willen we graag samen met u vieren!

Op vrijdag 25 november openen kinderen van CBS de Grûnslach, samen met gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Bram Bonnema het kruispunt. Ook Gerbrich Jorritsma en haar zoontje Lieuwe zijn aanwezig. U heeft hen al kunnen zien staan op het verbouwbord aan de kant van de weg. Als ambassadeurs, zijn zij erg blij met de aanpak van het kruispunt.

Viert u ook mee dat de werkzaamheden klaar zijn? U bent van harte welkom.

Programma
13.00 Ontvangst bij de nieuwe ovonde Wjelsryp
13.15 Welkom door gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Bram Bonnema
13.30 Officiële openingshandeling door Gerbrich en Lieuwe, en het planten van bloembollen door de schoolkinderen.
13.45 Afsluiting in dorpshuis Yn 'e Mande, met een hapje en een drankje
14.15 Einde programma

Heeft u vragen over de opening of het programma, dan kunt u contact opnemen met Despina Charalabidis: d.charalabidis@fryslan.nl

Graag tot ziens tijdens de officiële opening op vrijdag 25 november!

Johan Poppe
Projectleider 

---
Bron: geadresseerde uitnodigingsbrief d.d. 11 november 2016
Eerdere berichten

- Koninklijke Kerst op eerste kerstdag in de kerk van Baaium - 23 december 2016
- Kerstnachtdienst op 24 december - 20 december 2016
- Bijeenkomst terugdringen energiekosten op 19 januari in het dorpshuis - 20 december 2016
- Schoolvakanties 2017 Noord - 11 december 2016
- Oud papier ophalen 2017 - 11 december 2016
- Ernstige verkeershinder door aanleggen passeerstroken - 9 december 2016
- Ut 'e Buorfinne december 2016 - 5 december 2016
- Na 2020 mogelijk minder treinen op station Dronrijp - 2 december 2016
- Uitslag verloting 2016 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 2 december 2016
- Opening kruispunt Wjelsryp op 25 november - 12 november 2016
- EKON Energiemarkt in Skingen/Slappeterp op zaterdag 19 november - 11 november 2016
- Darttoernooi op 25 februari in Yn 'e Mande - 11 november 2016
- Kerstconcert Concordia op 17 december - 11 november 2016
- Startzondag met musical NOACH op 9 oktober - 27 september 2016
- Huisvesting Waadhoeke in Franeker - 22 september 2016
Aanleg ovonde - kruispunt N384 bij Wjelsryp afgesloten van 2 tot 28 oktober - 8 september 2016
Ut 'e Buorfinne augustus 2016 - 8 september 2016
Solextour voor Wjelsryper coureurs op 17 september - 8 september 2016
- Muzikale Kick-out Grûnslach - Concordia op 6 juli - 4 juli 2016
- Lezing over de Friese Nassau's op 13 september - 28 juni 2016
- Paardenmarathon in Wjelsryp op 23 juli - 28 juni 2016
- Ut 'e Buorfinne juni 2016 - 14 juni 2016
- Dorpsfeest en ringrijden 2016 - 31 mei 2016
- Glasvezel in buitengebied Wjelsryp - 30 mei 2016
- Concert "Korps in de klas" op 29 mei in Wjelsryp - 20 mei 2016
- Enquête geluidsbeleving nieuwe F-35 vliegtuig (JSF) - 20 mei 2016
- Website waadhoeke.nl online - 25 april 2016
- Ut 'e Buorfinne april 2016 - 13 april 2016
- College 29 maart op bezoek over herindeling - 19 maart 2016
- Jaarlijkse ledenvergadering Dorpsbelang op donderdag 31 maart - 19 maart 2016
- Donateursconcert Concordia op 12 maart - 5 maart 2016
- Vanaf eind februari max 60 km/u rondom Wjelsryp - 10 februari 2016
- Ut 'e Buorfinne februari 2016 - 9 februari 2016
- Wintersjongen 2016 in Baaium op 31 januari - 26 januari 2016
- Lûkrock in Wjelsryp op 23 april - 25 januari 2016
- Tryater met "Heimwee nei Hurdegaryp" op 5 maart in Yn 'e Mande - 25 januari 2016
- Schoolvakanties 2016 Noord - 24 januari 2016
- Oud papier ophalen 2016 - 23 januari 2016

2015
Uitslag verloting 2015 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 23 december 2015
- Nieuwe gemeentenaam bekend gemaakt: Waadhoeke - 16 december 2015
- Oudjaarsdag 31 december HAPPY HOUR - 16 december 2015
- Nieuwjaarsfeest dorpshuis Yn 'e Mande op 2 januari - 16 december 2015
- Vuurwerk afsteken en carbidschieten - 16 december 2015
- Ut 'e Buorfinne december 2015 - 11 december 2015
- Darttoernooi op 20 februari in Yn 'e Mande - 7 november 2015
- Kerstworkshops bij Willy's Blomke - 6 november 2015
Opgefriste CBS De Grûnslach feestelijk geopend - 30 oktober 2015
Tweede stemronde: Nij-Westergo of Waadhoeke? - 30 oktober 2015
Burgerinitiatief glasvezel internet in buitengebied Littenseradiel - 30 oktober 2015
- Ut 'e Buorfinne oktober 2015 - 9 oktober 2015
- Littenseradiel Play-inn op 10 oktober in dorpshuis Yn 'e Mande in Wjelsryp - 3 oktober 2015
- Fanfarekorps Concordia samen met mannenkoor "West Aleta Singers" ... - 3 oktober 2015
- Uitslag verloting gezamenlijke verenigingen op 14 november - 3 oktober 2015
- Start winterseizoen kerk, club en K.A.R. in Wjelsryp/Baaium op 3 en 4 oktober - 3 oktober 2015
- Aan Tafel met Reitse in Wjelsryp - 24 september 2015
- CBS De Grûnslach in tv-programma Tsjek op SkoalTV van Omrop Fryslân - 15 september 2015
- Inwoners Wjelsryp verhuizen per 2018 naar nieuwe gemeente - 15 september 2015
- Officiële opening voorzieningen sportterrein Wjelsryp op 3 oktober - 15 september 2015
- Kennismaken met SMI gym op 7 september - 3 september 2015
- 24 oktober feest in Doarpshûs Yn 'e Mande - 3 september 2015
- Ut 'e Buorfinne augustus 2015 - 11 augustus 2015
- Diefstal snelheidsdisplay in Wjelsryp - 24 juli 2015
- Paardenmarathon verplaatst naar zondag 5 juli - 3 juli 2015
- Kaatsclinic voor de jeugd op 14 juli - 26 juni 2015
- Paardenmarathon in Wjelsryp op 4 juli - 26 juni 2015
- Jan-Wietse de Boer uit Wjelsryp steelt show harddraverij om de Gouden Swipe - 21 juni 2015
- Ut 'e Buorfinne juni 2015 - 19 juni 2015
Opgaveavond dorpsfeest vrijdag 5 juni 20.00 uur - 3 juni 2015
Ringrijden tijdens dorpsfeest op 10 juni - 19 mei 2015
Harddraverij op de Warren op 24 mei - 19 mei 2015
Keunstrûte Littenseradiel 2015 op 16 en 17 mei - 13 mei 2015
- Concordia in de prijzen op Gouden Spiker Festival - 11 mei 2015
- Herdenkingsconcert op 4 mei 2015 - 28 april 2015
- Fotoimpressie Koningsdag 2015 - 27 april 2015
- Dorpsfeest 2015 - 27 april 2015
- Bevrijdingsdag 2015 - 27 april 2015
- Koningsdag 2015 - 26 april 2015
- Stempelpost Wjelsryp - 18 april 2015
- Ut 'e Buorfinne april 2015 - 9 april 2015
- Frisian Flag 2015 op vliegbasis Leeuwarden - 9 april 2015
Lokale WMO-adviesraad Littenseradiel van start - 9 april 2015
Uitvoering van De Lofstem op 18 april - 2 april 2015
- Parkeren op Multifunctionele Sportterrein - 1 april 2015
- Susters yn saken op 11 april - 28 maart 2015
- Jaarlijkse uitvoering gymnastiek op 7 maart - 3 maart 2015
- Workshop "Pasen" bij Willy's Blomke - 3 maart 2015
Ut 'e Buorfinne februari 2015 - 12 februari 2015
- Wylde Sânparty op 28 maart - 11 februari 2015
- Dorpsgenoot Leen Pieterse neemt afscheid van lotingsgroep KNKB - 4 februari 2015
- Lûkrock 25 jaar! - 24 en 25 april - 27 januari 2015
- Uitslag verloting 2014 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 15 januari 2015
- Concordia's "Master fan Wjelsryp" op 14 februari - 13 januari 2015
- Film "Farmers & Ranchers" op televisie - 12 januari 2015

2014
- Oud en Nieuw Viering in Wjelsryp - 30 december 2014
Foto's Kinderkerstfeest 18 december 2014 - 19 december 2014
Ut 'e Buorfinne december 2014 - 10 december 2014
- Darttoernooi op 7 februari in Yn 'e Mande - 5 december 2014
- Sfeervolle Wintermarkt op 12 december - 5 december 2014
- Expositie Dromen, Doen, Beleven - 24 en 25 januari - 1 december 2014
- Leedvermaak op 1 februari in Yn 'e Mande - 1 december 2014
- Kerstworkshops bij Willy's Blomke - 20 november 2014
Leerlingen in concert op 23 november - 12 november 2014
- Jaarlijkse verloting SGVW en feestavond kaatsvereniging SMI op 15 november - 1 november 2014
- Nieuwjaarsfeest dorpshuis Yn 'e Mande op 3 januari - 31 oktober 2014
- Oudjaarsdag "Happy Hour" in dorpshuis Yn 'e Mande - 31 oktober 2014
- Halloween griezeltocht in Wjelsryp - 31 oktober 2014
- Stremming Westerein in Wjelsryp van 27 t/m 31 oktober - 20 oktober 2014
- Ut 'e Buorfinne oktober 2014 - 15 oktober 2014
- Bier- en wijnproeverij op 14 december Yn 'e Mande - 13 oktober 2014
- Ethiopië benefietconcert op 7 november Yn 'e Mande - 13 oktober 2014
- Tafelverkoop op 25 oktober Yn 'e Mande - 13 oktober 2014
- Herfstschikking maken voor basisschoolkinderen op 17 oktober - 13 oktober 2014
- Nieuw fietspad tussen Wjelsryp en Tsjeppenbûr - 10 september 2014
- Omrin en Littenseradiel presenteren mobiele Afval-app - 27 augustus 2014
- WK pearke keatsen in Wjelsryp op 30 augustus - 26 augustus 2014
- Sportinstuif Zwembad de Klomp op 27 augustus - 26 augustus 2014
- Ut 'e Buorfinnne augustus 2014 - 26 augustus 2014
- Fuel Power Event 2014 - Tzum - 7 juli 2014
- Paardenmarathon in Wjelsryp op 5 juli - 24 juni 2014
- Oud papier wordt een week later opgehaald! - 19 juni 2014
- Concordia neemt deel aan fanfareconcours op 21 juni in Diever - 19 juni 2014
- Fotoimpressie dorpsfeest 2014 - 16 juni 2014
- Ut 'e Buorfinne juni 2014 - 10 juni 2014
- Vele handen maakten licht(er) werk - 2 juni 2014
- Mega windturbine-parken rondom Wjelsryp? - 28 mei 2014
- Dorpsfeest Wjelsryp - 27 mei 2014
Ringrijden in Wjelsryp op 12 juni - 27 mei 2014
- Nieuw kaatsreglement KNKB - 13 mei 2014
- Berneiepenloftspul "Bern de Baas" - 12 mei 2014
- Collecte waar muziek in zit - 12 mei 2014
- Eenzame meester tussen de juffen - 7 mei 2014
- Highland Games in Winsum op 7 juni - 7 mei 2014
- Foto-impressie Koningsdag in Wjelsryp - 27 april 2014
- Koninklijke onderscheidingen voor Sikko Bruinsma en Anja Veenstra-Dijkstra - 25 april 2014
- Collegevorming gemeente Littenseradiel rond - 23 april 2014
- Harddraverij op 24 mei - 22 april 2014
- Koningsdag 2014 - 22 april 2014
- Littenseradiel weer veiligste gemeente Nederland - 14 april 2014
- Seizoensopening zwembad De Klomp op 19 april - 10 april 2014
- Dorpskrant april - 8 april 2014
- Rommelmarkt Baaium op 12 april - 2 april 2014
- Concours Hippique Baaium op 7 juni - 2 april 2014
- Concordia strijdt op het ONFK op 5 april in Drachten - 31 maart 2014
- "Vele handen maken licht werk!" op 29 en 30 mei - 26 maart 2014
- "Himmelwike" - Grote voorjaarsschoonmaak tegen zwerfafval - 21 maart 2014
- Foto's uitvoering Concordia online - 20 maart 2014
- Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Littenseradiel - 20 maart 2014
- Festival "Rock 'n Roll" in Franeker op 16 en 17 mei - 18 maart 2014
- Uitvoering De Lofstem op 28 maart - 15 maart 2014
- Festival "Rock the Boat" op 12 april - 12 maart 2014
- Jaarvergadering SMI-gym op 11 maart - 10 maart 2014
- Zaterdag 22 maart gratis compost voor inwoners van Littenseradiel - 3 maart 2014
- Jaarlijkse ledenvergadering Dorpsbelang op 6 maart - 27 februari 2014
- Openbaar verkiezingsbedat op 13 maart - 27 februari 2014
- Stremming ophaalbrug Wommels tussen 17 en 28 maart - 27 februari 2014
- Uitvoering Chr. fanfarekorps Concordia op 15 maart - 26 februari 2014
- Snoeiafval inzameling in week 11 - 26 februari 2014
- Lûkrock op 2 en 3 mei - 21 februari 2014
- 6e sjongersdei in Winsum op 22 februari - 18 februari 2014
- Schaduwrijke jaarlijkse uitvoering sportvereniging S.M.I. afd. gym/dans - 16 februari 2014
- Brug Dronryp vanaf 10 februari gesloten voor zwaar verkeer - 14 februari 2014
- Try-out concert Concordia op 23 maart - 14 februari 2014
- Zegt het voort... - 13 februari 2014
- Dorpskrant februari - 9 februari 2014
- Gemeentelijke woonmarkt op 15 februari - 6 februari 2014
- Darttoernooi Wjelsryp op 8 februari - 6 februari 2014
- Concert Kompaenenkoor - ’t Skip sûnder roer - op 16 februari - 5 februari 2014
- Uitslag van de grote verloting van de gezamenlijke verenigingen Wjelsryp 2013 - 29 januari 2014

2013
- Schoolvakanties 2014 Noord - 20 april 2013

Twitterberichten Littenseradiel
Twitterberichten Waadhoeke