Oud papier data 2023

21 Januari 18 maart 13 mei 1 juli 26 augustus 21 oktober 9 december Oud papier uiterlijk 9.00 aan de straat zetten. De opbrengt is voor Christelijk Fanfarekorps Concordia

Data 2022 inzameling Oud Papier door Concordia

Op de volgende data wordt het oud papier opgehaald in Wjelsryp. Dit wordt georganiseerd door Chr. Fanfarekorps Concordia. Het verzoek is om het oudpapier zo compact mogelijk te verpakken. En het langs de kant van de weg te zetten. Inzameling oud papier Wjelsryp 2022: 2 juli 27 augustus 22 oktober 10 december

Statuten Dorpsbelang Wjelsryp maart 2022

Herziene statuten Dorpsbelang Wjelsryp per maart 2022 I.v.m. de WBTR heeft Dorpsbelang Wjelsryp de bestaande statuten moeten herzien. Hierbij vindt u de gewijzigde statuten. Tijdens de jaarvergadering op 31 maart 2022 zal aan de leden toestemming worden gevraagd voor de wijziging van de statuten. Zoals hieronder aangegeven.

Uitslag verloting 2020 gezamenlijke verenigingen Wjelsryp

Op 29 December 2020 heeft de trekking plaatsgevonden van de verloting georganiseerd door de Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp. Dit jaar zijn er, i.v.m. Corona, alleen loten verkocht in Wjelsryp en Baaium. Er zijn maar liefst 7800 loten verkocht in beide dorpen. Deze bijdrage zorgt ervoor dat de verenigingen ondanks Corona hun activiteiten kunnen blijven doorzetten, zodra … Meer lezen

Planning oud papier 2021

23 januari 13 maart 8 mei 3 juli 28 augustus 16 oktober 11 december Het oud papier uiterlijk 9.00 uur aan de straat zetten. De opbrengst is t.b.v. christelijk fanfarekorps concordia.

Dorpsvisie Wjelsryp 2020-2030

In 2008 is de eerste dorpsvisie uitgekomen, welke tot stand is gekomen door de werkgroep dorpsvisie, onder verantwoordelijkheid van de vereniging dorpsbelang Wjelsryp. Deze visie had een looptijd van 12 jaar. In 2019 zijn, om de vervolgvisie te bepalen, bijeenkomsten geweest met besturen van verenigingen, rondetafelgesprekken met dorpsgenoten en is er een enquête uitgezet onder dorpsbewoners … Meer lezen

Uitslag verloting 2019

Uitslag van de jaarlijkse verloting van de Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp. Nr Prijs Lotnr Naam Plaats 1 € 450 5998 W. Rispens Welsryp 2 € 340 0588 S. Bartlema Peins 3 € 230 3075 H. Lemstra Welsryp 4 € 120 0433 A. v/d Meulen Winsum 5 waardebon € 100 3219 B. Scheper Welsryp 6 waardebon … Meer lezen

Oud papier data 2020

Op de volgende data wordt oud papier opgehaald t.b.v. christelijk fanfarekorps Concordia: 14 maart, 9 mei, (komt te vervallen i.v.m. het coronavirus)4 juli, 29 augustus, 17 oktober, 12 december Oud papier voor 9.00 uur aan de weg zetten.

Dorpswebsite in een nieuw jasje

Soms leveren problemen ook nieuwe kansen op. Dit is ook het geval met onze dorpswebsite. Doordat onze webhosting leverancier Mijndomein is overgestapt op een totaal nieuw platform kunnen we onze dorpswebsite plotseling niet meer aanpassen. We moeten noodgedwongen een nieuwe website maken. Dit was natuurlijk niet gepland, maar na van de eerste schrik te zijn … Meer lezen