Statuten Dorpsbelang Wjelsryp maart 2022

Herziene statuten Dorpsbelang Wjelsryp per maart 2022

I.v.m. de WBTR heeft Dorpsbelang Wjelsryp de bestaande statuten moeten herzien. Hierbij vindt u de gewijzigde statuten. Tijdens de jaarvergadering op 31 maart 2022 zal aan de leden toestemming worden gevraagd voor de wijziging van de statuten. Zoals hieronder aangegeven.