Uitslag verloting 2020 gezamenlijke verenigingen Wjelsryp

Op 29 December 2020 heeft de trekking plaatsgevonden van de verloting georganiseerd door de Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp.

Dit jaar zijn er, i.v.m. Corona, alleen loten verkocht in Wjelsryp en Baaium. Er zijn maar liefst 7800 loten verkocht in beide dorpen. Deze bijdrage zorgt ervoor dat de verenigingen ondanks Corona hun activiteiten kunnen blijven doorzetten, zodra dat weer mogelijk is. Namens alle verenigingen zijn we u dan ook ontzettend dankbaar voor uw bijdrage.

Aangesloten verenigingen organiseren met elkaar jaarlijks gezamenlijk een loterij en krijgen een jaarlijkse bijdrage van de Gezamenlijke Verenigingen. Daarnaast kunnen verenigingen een extra bijdrage ontvangen voor speciale evenementen, initiatieven of grotere aankopen. Deze gezamenlijke loterij zorgt ervoor dat elke vereniging geen afzonderlijke inzamelacties meer hoeft te organiseren.

De volgende verenigingen vallen onder de Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp:

Oranjecommissie, Gymnastiekvereniging SMI, Keatsferieniging SMI, Stichting Dorpshuis Yn’e Mande, Badminton, Chr. Fanfarekorps Concordia.

De uitslag van de loterij van 2020 is als volgt: