Dorpskrant Ut ‘e Buorfinne

Ut ‘e Buorfinne, de dorpskrant van Wjelsryp, verschijnt 6 keer per jaar. Daarnaast wordt een keer per jaar een informatienummer uitgebracht.
Dorpskrant Ut ‘e Buorfinne bestaat al sinds 1982. In februari 2016 verscheen de tweehonderdste Buorfinne en in december 2017 bestond de Buorfinne 35 jaar!

Abonnementsprijzen:
Incasso € 11,50
Factuur € 12,50
Incasso+versturen € 16,75
Factuur+versturen € 17,75
Losse nummers € 2,75

Kopij inleveren
De datums waarop de kopij voor een nieuwe editie van de Ut ‘e Buorfinne binnen moet zijn:
1 februari
1 april
1 juni
1 augustus
1 oktober
1 december.

Vanaf die datums wordt de dorpskrant ingedeeld. Mocht er een activiteit rondom die datum plaatsvinden en u komt daardoor in de knoei, neem dan even contact op met Sikko Bruinsma, tel 341427. Alle kopij die op of na de genoemde datums nog wordt aangeleverd valt buiten de indeling en wordt alleen geplaatst als er ergens nog ruimte is!

Kopij inleveradres:
Oasterein 2, 8842 LM Wjelsryp
e-mail: kopij@buorfinne.nl

Formulier informatienummer 2020:
Het formulier voor het aanleveren van de gegevens voor het informatienummer van 2020 is beschikbaar via onderstaande link. Let op: het formulier moet vóór 15 mei worden ingeleverd.