Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Gepubliceerd: 1 april 2017

WJELSRYP - Op zaterdag 22 april 2017 wordt in Wjelsryp alweer voor het 27e jaar Lûkrock georganiseerd.

Dit jaar met optredens van:

  • FRANS DUIJTS
  • DE SUSKES
  • BOULEVARD

Meer info: facebook / website

Gepubliceerd: 1 april 2017

WJELSRYP - Op donderdag 6 april vanaf 19.45 uur komt Gemeentebelangen in MFC-De Helling in Winsum. Hieronder de uitnodiging vor alle inwoners van de dorpen Winsum, Wjelsryp, Spannum en Baaium.

Gepubliceerd: 1 april 2017

BAAIUM - Op zaterdag 8 april is er in Baaium een rommelmarkt waarvan de opbrengst geheel ten bate van een nieuwe speeltuin in Baaium komt. De rommelmarkt is van 9-12 uur bij dorpshuis 'de Eartpot'.


Klik op de poster hierboven voor groot formaat.


Gepubliceerd: 18 maart 2017

WJELSRYP - Op woensdag 22 maart is de landelijke Boomfeestdag. Het thema is dit jaar “Bomen verbinden”. De provinciale viering van deze feestelijke dag wordt dit jaar gehouden op de grens van Littenseradiel en Franekeradeel; bij Kingmatille.

"Bomen verbinden"
Een toepasselijk thema voor deze laatste Boomfeestdag in Littenseradiel en Franekeradeel. Volgend jaar horen vier dorpen van Littenseradiel en de gemeente Franekeradeel bij gemeente Waadhoeke. Met het planten van de bomen in elkaars gemeente, zoeken wij alvast de verbinding met elkaar.

Programma in grote lijnen
Burgemeester Liemburg van de gemeente Littenseradiel en wethouder Caroline de Pee van Franekeradeel planten rond 9.50 uur de eerste bomen met de kinderen van De Grûnslach in Wjelsryp en De Korendrager in Franeker. Onder de eerste bomen komt een koker met daarin de namen van de kinderen. Gedeputeerde Johannes Kramer zal met de kinderen zaadbommen gooien. Zaadbommen zijn kleine kleiballetjes met bloemenzaad erin. Raynaud Ritsma, presentator van Omrop Fryslân en ook bekend van de band Vangrail zal met de kinderen onder andere het Boomfeestdag-liedje zingen.

Nationale Boomfeestdag
Er doen elk jaar zo’n 115.000 kinderen mee aan de Boomfeestdag in ruim 79% van de gemeenten in Nederland. Elk jaar worden er ruim 200.000 bomen geplant met de Boomfeestdag. Stichting Nationale Boomfeestdag viert dit jaar haar 60-jarig jubileum.

Tijdschema
  9.00 uur    officiële opening door de voorzitter van de provinciale Boomfeestdagcommissie,
                   Bram Bonnema (locatie Franekeradeell)
  9.05 uur   woordje van burgemeester Liemburg en wethouder De Pee
  9.15 uur   overhandigen van de gedenkpaal aan Liemburg en De Pee door Bonnema
  9.20 uur   Raynaud Ritsma zingt een paar liedjes met de kinderen
  9.35 uur   woordje gedeputeerde Johannes Kramer en zaadbommen gooien
  9.50 uur   bomen planten (Liemburg in Franekeradeel en De Pee in Littenseradiel
10.30 uur   pauze
10.40 uur   educatief onderdeel voor de kinderen
11.45 uur   einde van het programma

Plantlocaties
Dykshoek 5, Wjelsryp (Littenseradiel) en Kingmatille 2, Zweins (Frjentsjerteradiel).Gepubliceerd: 17 maart 2017

WJELSRYP - Op zaterdag 1 april presenteert Concordia Wjelsryp "Musicals / Seventies" in Doarpshûs Yn 'e Mande in Wjelsryp. Aanvang 20.00 uur. Vrije entree.


Klik hier voor de poster (pdf).

Meer info over Chr. fanfarekorps Concordia Wjelsryp: klik hier 

Gepubliceerd: 17 maart 2017

WJELSRYP - Willy's Blomke (Galemawei 17 in Wjelsryp) organiseert een workshop "Pasen". Zin om zelf een Paasschikking te maken?

Kom dan langs op:
- dinsdagavond 4 april of
- donderdagavond 6 april
De avond start om 19.30 uur. De kosten bedragen € 24,95 p.p. (inclusief materiaal).

Kinderworkshop "Pasen"
- woensdagmiddag 5 april, aanvang 14:00 uur
Voor de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 basisschool.
Kosten € 7,50 p.p. (inlcusief materiaal) en wat lekkers.

Opgeven voor 27 maart 2017 bij Willy's Blomke.
Willysblomke@gmail.com
Gepubliceerd: 7 maart 2017

WJELSRYP - Op sneon 18 maart 2017 om 20.00 oere hâld Kristlik Mingd Koar De Lofstem û.l.f. Doede Terluin har jierlikse útfiering yn it doarpshûs “Yn ‘e Mande” te Wjelsryp.

Wy bringe in ôfwikseljend programma mei geastlike en wrâldske lieten. Wy wurde op 'e piano begelaat troch Eize Hille Ris Lambers.

Oan dizze jûn wurdt fierder meiwurke troch it teaterduo “Klún en Knoffelhakke”.

 
 
 
Oant sjen op sneon 18 maart!
Tagong is fergees!


Gepubliceerd: 15 februari 2017

WJELSRYP - De Buorfinnes zijn onderweg en kunnen vanaf nu ieder moment op de deurmat vallen.

Nog geen abonnee? Voor een klein bedrag per jaar krijg je iedere twee maanden een Buorfinne op de deurmat. Woon je in Wjelsryp dan betaal je € 12 per jaar. Woon je niet in Wjelsryp dan krijg je hem via de post en betaal je € 16,75 per jaar. Abonnee worden? Stuur dan even een mailtje naar kopij@buorfinne.nl.

In deze editie:
- Colofon
- Inhoudsopgave
- Voorwoord
- Burgerlijke Stand
- Concordia
- Rients Abma (World Servants)
- Garreguod
- De Lofstem
- Mensen op het sportterrein
- Berjochten fan in blaufinger
- Van de penningmeester
- Wat een wolk
- Adresboek
- Dorpsbelang
- De kerk in het midden
- De natoer fan Wjelsryp
- Nieuws van De Grûnslach
- Studietijd
- Simon Wijnia, feekeapman ynieren en sinen
- Wat ik even zeggen wil
- Gezamenlijke verenigingen
- Ut it argyf
- Gedicht
- Een bijzonder verhaal
- Bericht van Rika de Haas
- Preekrooster
- Wetenswaardigheid
- Sjek
- Agenda


Gepubliceerd: 31 januari 2017

WOMMELS - De Werpsterwei/Oasterein (Baaium – Wjelsryp, in de volksmond de "Baaiumerdyk") is van donderdag 2 februari tot en met vrijdag 3 februari en van maandag 6 februari tot en met dinsdag 7 februari tussen 7.00 en 16.00 uur, gestremd voor alle verkeer in verband met het aanbrengen van passeerstroken. De werkzaamheden kunnen alleen worden uitgevoerd als de vorst uit de grond is.

Bereikbaar voor hulpdiensten
De aan het werk grenzende woningen zijn tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor hulpdiensten. De bewoners worden nader geïnformeerd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Fluitman van de gemeente Súdwest-Fryslân, bereikbaar op telefoon 14 0515.
Overige informatie: artikel op website gemeente LittenseradielGepubliceerd: 30 januari 2017

WOMMELS - De Hendrik Algrawei is gestremd van 3 februari (19.00 uur) tot 6 februari (6.00 uur) in verband met het aanbrengen van de fietsonderdoorgang Pypsterbuorren. De werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor de inwoners van Wjelsryp betekent dit dat Leeuwarden tijdens de werkzaamheden bereikbaar is via de omleidingsroutes.

Werkzaamheden
Als onderdeel van het project Herinrichting Deinum-Boksum wordt een fietsonderdoorgang geplaatst bij de kruising Hendrik Algrawei en Pypsterbuorren bij Boksum. Na het plaatsen van de tunnelelementen wordt de verharding op de Hendrik Algrawei opnieuw aangebracht. In het voorjaar van 2017 wordt de definitieve asfaltlaag met markering aangebracht en de geleiderail geplaatst. In het weekend van 3 tot 6 februari wordt ook een deel van de N359/Westergoawei aangepakt ten zuiden van de nieuwe rotonde (over een lengte van 35 meter). Hier wordt de oude verharding vervangen. De definitieve asfaltlaag met markering wordt in het voorjaar van 2017 aangebracht. Om de stremming van de Hendrik Algrawei zo kort mogelijk te houden, worden de werkzaamheden ook in de avond en nacht uitgevoerd.

Omleidingen
De werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van Deinum, Boksum en Blessum. De tijdelijke verkeersmaatregelen leiden het verkeer om via provinciale wegen. Vanaf Bolsward via de N384 en N354 naar de A32 en vice versa. Voor het verkeer van en naar Deinum, Boksum en Blessum worden de Skimerwei en Hegedyk opengesteld als omleidingsroute. De route zoals weergegeven in onderstaande pdf-bestand wordt met borden aangegeven:
- 170119 omleidingen weekendstremming N31 H Algrawei v4.pdf

Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u (tijdens kantooruren) bellen met het projectbureau van Leeuwarden Vrij-Baan, telefoonnummer: (058) 284 40 40. Of kijk voor meer informatie op www.vrij-baan.nl.
Overige informatie: artikel op website gemeente Littenseradiel

Eerdere berichten

Uitslag verloting gezamenlijke verenigingen op 14 oktober - 7 oktober 2017
Feestelijk afscheid van Littenseradiel in december - 7 oktober 2017
Concordia op Birds&Brass Franeker op 7 oktober - 30 september 2017
'70/'80 muziekavond op 7 oktober - 30 september 2017
- Jubileumfeest 60 jaar SMI op 30 juni en 1 juli - 27 juni 2017
- Zaterdag 24 juni NK kaatsen Dames 2017 in Wjelsryp - 21 juni 2017
- Ut 'e Buorfinne juni 2017 - 15 juni 2017
- Dorpsfeest Wjelsryp 2017 - 3 mei 2017
- 4 mei herdenking - 29 april 2017
- Ut 'e Buorfinne april 2017 - 15 april 2017
- Lûkrock in Wjelsryp op 22 april - 1 april 2017
- Gemeentebelangen in Winsum op 6 april - 1 april 2017
- Rommelmarkt op 8 april in Baaium - 1 april 2017
- Boomfeestdag bij Kingmatille op 22 maart - 18 maart 2017
- Concordia's "Musicals en Seventies" op 1 april - 17 maart 2017
- Workshop "Pasen" bij Willy's Blomke - 17 maart 2017
- Uitvoering De Lofstem op 18 maart - 7 maart 2017
- Ut 'e Buorfinne februari 2017 - 15 februari 2017
Stremming Werpsterwei/Oasterein - 31 januari 2017
- Hendrik Algrawei gestremd van 3 tot 6 februari - 30 januari 2017
- Stremming Plattedyk by Spannum - 30 januari 2017

2016
- Koninklijke Kerst op eerste kerstdag in de kerk van Baaium - 23 december 2016
- Kerstnachtdienst op 24 december - 20 december 2016
- Bijeenkomst terugdringen energiekosten op 19 januari in het dorpshuis - 20 december 2016
- Schoolvakanties 2017 Noord - 11 december 2016
- Oud papier ophalen 2017 - 11 december 2016
- Ernstige verkeershinder door aanleggen passeerstroken - 9 december 2016
- Ut 'e Buorfinne december 2016 - 5 december 2016
- Na 2020 mogelijk minder treinen op station Dronrijp - 2 december 2016
- Uitslag verloting 2016 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 2 december 2016
- Opening kruispunt Wjelsryp op 25 november - 12 november 2016
- EKON Energiemarkt in Skingen/Slappeterp op zaterdag 19 november - 11 november 2016
- Darttoernooi op 25 februari in Yn 'e Mande - 11 november 2016
- Kerstconcert Concordia op 17 december - 11 november 2016
- Startzondag met musical NOACH op 9 oktober - 27 september 2016
- Huisvesting Waadhoeke in Franeker - 22 september 2016
Aanleg ovonde - kruispunt N384 bij Wjelsryp afgesloten van 2 tot 28 oktober - 8 september 2016
Ut 'e Buorfinne augustus 2016 - 8 september 2016
Solextour voor Wjelsryper coureurs op 17 september - 8 september 2016
- Muzikale Kick-out Grûnslach - Concordia op 6 juli - 4 juli 2016
- Lezing over de Friese Nassau's op 13 september - 28 juni 2016
- Paardenmarathon in Wjelsryp op 23 juli - 28 juni 2016
- Ut 'e Buorfinne juni 2016 - 14 juni 2016
- Dorpsfeest en ringrijden 2016 - 31 mei 2016
- Glasvezel in buitengebied Wjelsryp - 30 mei 2016
- Concert "Korps in de klas" op 29 mei in Wjelsryp - 20 mei 2016
- Enquête geluidsbeleving nieuwe F-35 vliegtuig (JSF) - 20 mei 2016
- Website waadhoeke.nl online - 25 april 2016
- Ut 'e Buorfinne april 2016 - 13 april 2016
- College 29 maart op bezoek over herindeling - 19 maart 2016
- Jaarlijkse ledenvergadering Dorpsbelang op donderdag 31 maart - 19 maart 2016
- Donateursconcert Concordia op 12 maart - 5 maart 2016
- Vanaf eind februari max 60 km/u rondom Wjelsryp - 10 februari 2016
- Ut 'e Buorfinne februari 2016 - 9 februari 2016
- Wintersjongen 2016 in Baaium op 31 januari - 26 januari 2016
- Lûkrock in Wjelsryp op 23 april - 25 januari 2016
- Tryater met "Heimwee nei Hurdegaryp" op 5 maart in Yn 'e Mande - 25 januari 2016
- Schoolvakanties 2016 Noord - 24 januari 2016
- Oud papier ophalen 2016 - 23 januari 2016

2015
Uitslag verloting 2015 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 23 december 2015
- Nieuwe gemeentenaam bekend gemaakt: Waadhoeke - 16 december 2015
- Oudjaarsdag 31 december HAPPY HOUR - 16 december 2015
- Nieuwjaarsfeest dorpshuis Yn 'e Mande op 2 januari - 16 december 2015
- Vuurwerk afsteken en carbidschieten - 16 december 2015
- Ut 'e Buorfinne december 2015 - 11 december 2015
- Darttoernooi op 20 februari in Yn 'e Mande - 7 november 2015
- Kerstworkshops bij Willy's Blomke - 6 november 2015
Opgefriste CBS De Grûnslach feestelijk geopend - 30 oktober 2015
Tweede stemronde: Nij-Westergo of Waadhoeke? - 30 oktober 2015
Burgerinitiatief glasvezel internet in buitengebied Littenseradiel - 30 oktober 2015
- Ut 'e Buorfinne oktober 2015 - 9 oktober 2015
- Littenseradiel Play-inn op 10 oktober in dorpshuis Yn 'e Mande in Wjelsryp - 3 oktober 2015
- Fanfarekorps Concordia samen met mannenkoor "West Aleta Singers" ... - 3 oktober 2015
- Uitslag verloting gezamenlijke verenigingen op 14 november - 3 oktober 2015
- Start winterseizoen kerk, club en K.A.R. in Wjelsryp/Baaium op 3 en 4 oktober - 3 oktober 2015
- Aan Tafel met Reitse in Wjelsryp - 24 september 2015
- CBS De Grûnslach in tv-programma Tsjek op SkoalTV van Omrop Fryslân - 15 september 2015
- Inwoners Wjelsryp verhuizen per 2018 naar nieuwe gemeente - 15 september 2015
- Officiële opening voorzieningen sportterrein Wjelsryp op 3 oktober - 15 september 2015
- Kennismaken met SMI gym op 7 september - 3 september 2015
- 24 oktober feest in Doarpshûs Yn 'e Mande - 3 september 2015
- Ut 'e Buorfinne augustus 2015 - 11 augustus 2015
- Diefstal snelheidsdisplay in Wjelsryp - 24 juli 2015
- Paardenmarathon verplaatst naar zondag 5 juli - 3 juli 2015
- Kaatsclinic voor de jeugd op 14 juli - 26 juni 2015
- Paardenmarathon in Wjelsryp op 4 juli - 26 juni 2015
- Jan-Wietse de Boer uit Wjelsryp steelt show harddraverij om de Gouden Swipe - 21 juni 2015
- Ut 'e Buorfinne juni 2015 - 19 juni 2015
Opgaveavond dorpsfeest vrijdag 5 juni 20.00 uur - 3 juni 2015
Ringrijden tijdens dorpsfeest op 10 juni - 19 mei 2015
Harddraverij op de Warren op 24 mei - 19 mei 2015
Keunstrûte Littenseradiel 2015 op 16 en 17 mei - 13 mei 2015
- Concordia in de prijzen op Gouden Spiker Festival - 11 mei 2015
- Herdenkingsconcert op 4 mei 2015 - 28 april 2015
- Fotoimpressie Koningsdag 2015 - 27 april 2015
- Dorpsfeest 2015 - 27 april 2015
- Bevrijdingsdag 2015 - 27 april 2015
- Koningsdag 2015 - 26 april 2015
- Stempelpost Wjelsryp - 18 april 2015
- Ut 'e Buorfinne april 2015 - 9 april 2015
- Frisian Flag 2015 op vliegbasis Leeuwarden - 9 april 2015
Lokale WMO-adviesraad Littenseradiel van start - 9 april 2015
Uitvoering van De Lofstem op 18 april - 2 april 2015
- Parkeren op Multifunctionele Sportterrein - 1 april 2015
- Susters yn saken op 11 april - 28 maart 2015
- Jaarlijkse uitvoering gymnastiek op 7 maart - 3 maart 2015
- Workshop "Pasen" bij Willy's Blomke - 3 maart 2015
Ut 'e Buorfinne februari 2015 - 12 februari 2015
- Wylde Sânparty op 28 maart - 11 februari 2015
- Dorpsgenoot Leen Pieterse neemt afscheid van lotingsgroep KNKB - 4 februari 2015
- Lûkrock 25 jaar! - 24 en 25 april - 27 januari 2015
- Uitslag verloting 2014 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 15 januari 2015
- Concordia's "Master fan Wjelsryp" op 14 februari - 13 januari 2015
- Film "Farmers & Ranchers" op televisie - 12 januari 2015

2014
- Oud en Nieuw Viering in Wjelsryp - 30 december 2014
Foto's Kinderkerstfeest 18 december 2014 - 19 december 2014
Ut 'e Buorfinne december 2014 - 10 december 2014
- Darttoernooi op 7 februari in Yn 'e Mande - 5 december 2014
- Sfeervolle Wintermarkt op 12 december - 5 december 2014
- Expositie Dromen, Doen, Beleven - 24 en 25 januari - 1 december 2014
- Leedvermaak op 1 februari in Yn 'e Mande - 1 december 2014
- Kerstworkshops bij Willy's Blomke - 20 november 2014
Leerlingen in concert op 23 november - 12 november 2014
- Jaarlijkse verloting SGVW en feestavond kaatsvereniging SMI op 15 november - 1 november 2014
- Nieuwjaarsfeest dorpshuis Yn 'e Mande op 3 januari - 31 oktober 2014
- Oudjaarsdag "Happy Hour" in dorpshuis Yn 'e Mande - 31 oktober 2014
- Halloween griezeltocht in Wjelsryp - 31 oktober 2014
- Stremming Westerein in Wjelsryp van 27 t/m 31 oktober - 20 oktober 2014
- Ut 'e Buorfinne oktober 2014 - 15 oktober 2014
- Bier- en wijnproeverij op 14 december Yn 'e Mande - 13 oktober 2014
- Ethiopië benefietconcert op 7 november Yn 'e Mande - 13 oktober 2014
- Tafelverkoop op 25 oktober Yn 'e Mande - 13 oktober 2014
- Herfstschikking maken voor basisschoolkinderen op 17 oktober - 13 oktober 2014
- Nieuw fietspad tussen Wjelsryp en Tsjeppenbûr - 10 september 2014
- Omrin en Littenseradiel presenteren mobiele Afval-app - 27 augustus 2014
- WK pearke keatsen in Wjelsryp op 30 augustus - 26 augustus 2014
- Sportinstuif Zwembad de Klomp op 27 augustus - 26 augustus 2014
- Ut 'e Buorfinnne augustus 2014 - 26 augustus 2014
- Fuel Power Event 2014 - Tzum - 7 juli 2014
- Paardenmarathon in Wjelsryp op 5 juli - 24 juni 2014
- Oud papier wordt een week later opgehaald! - 19 juni 2014
- Concordia neemt deel aan fanfareconcours op 21 juni in Diever - 19 juni 2014
- Fotoimpressie dorpsfeest 2014 - 16 juni 2014
- Ut 'e Buorfinne juni 2014 - 10 juni 2014
- Vele handen maakten licht(er) werk - 2 juni 2014
- Mega windturbine-parken rondom Wjelsryp? - 28 mei 2014
- Dorpsfeest Wjelsryp - 27 mei 2014
Ringrijden in Wjelsryp op 12 juni - 27 mei 2014
- Nieuw kaatsreglement KNKB - 13 mei 2014
- Berneiepenloftspul "Bern de Baas" - 12 mei 2014
- Collecte waar muziek in zit - 12 mei 2014
- Eenzame meester tussen de juffen - 7 mei 2014
- Highland Games in Winsum op 7 juni - 7 mei 2014
- Foto-impressie Koningsdag in Wjelsryp - 27 april 2014
- Koninklijke onderscheidingen voor Sikko Bruinsma en Anja Veenstra-Dijkstra - 25 april 2014
- Collegevorming gemeente Littenseradiel rond - 23 april 2014
- Harddraverij op 24 mei - 22 april 2014
- Koningsdag 2014 - 22 april 2014
- Littenseradiel weer veiligste gemeente Nederland - 14 april 2014
- Seizoensopening zwembad De Klomp op 19 april - 10 april 2014
- Dorpskrant april - 8 april 2014
- Rommelmarkt Baaium op 12 april - 2 april 2014
- Concours Hippique Baaium op 7 juni - 2 april 2014
- Concordia strijdt op het ONFK op 5 april in Drachten - 31 maart 2014
- "Vele handen maken licht werk!" op 29 en 30 mei - 26 maart 2014
- "Himmelwike" - Grote voorjaarsschoonmaak tegen zwerfafval - 21 maart 2014
- Foto's uitvoering Concordia online - 20 maart 2014
- Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Littenseradiel - 20 maart 2014
- Festival "Rock 'n Roll" in Franeker op 16 en 17 mei - 18 maart 2014
- Uitvoering De Lofstem op 28 maart - 15 maart 2014
- Festival "Rock the Boat" op 12 april - 12 maart 2014
- Jaarvergadering SMI-gym op 11 maart - 10 maart 2014
- Zaterdag 22 maart gratis compost voor inwoners van Littenseradiel - 3 maart 2014
- Jaarlijkse ledenvergadering Dorpsbelang op 6 maart - 27 februari 2014
- Openbaar verkiezingsbedat op 13 maart - 27 februari 2014
- Stremming ophaalbrug Wommels tussen 17 en 28 maart - 27 februari 2014
- Uitvoering Chr. fanfarekorps Concordia op 15 maart - 26 februari 2014
- Snoeiafval inzameling in week 11 - 26 februari 2014
- Lûkrock op 2 en 3 mei - 21 februari 2014
- 6e sjongersdei in Winsum op 22 februari - 18 februari 2014
- Schaduwrijke jaarlijkse uitvoering sportvereniging S.M.I. afd. gym/dans - 16 februari 2014
- Brug Dronryp vanaf 10 februari gesloten voor zwaar verkeer - 14 februari 2014
- Try-out concert Concordia op 23 maart - 14 februari 2014
- Zegt het voort... - 13 februari 2014
- Dorpskrant februari - 9 februari 2014
- Gemeentelijke woonmarkt op 15 februari - 6 februari 2014
- Darttoernooi Wjelsryp op 8 februari - 6 februari 2014
- Concert Kompaenenkoor - ’t Skip sûnder roer - op 16 februari - 5 februari 2014
- Uitslag van de grote verloting van de gezamenlijke verenigingen Wjelsryp 2013 - 29 januari 2014

2013
- Schoolvakanties 2014 Noord - 20 april 2013

Twitterberichten Littenseradiel
Twitterberichten Waadhoeke