Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Gepubliceerd: 21 maart 2014

WOMMELS - De week van 24 tot en met 28 maart staat de gemeente Littenseradiel weer in het teken van het opruimen van zwerfafval. Acht basisscholen en drie dorpsbelangen gaan op pad met grijper en vuilniszak om het zwerfafval in het dorp in te zamelen. Het doel van de actie is om de leerlingen, maar ook hun familie en het dorp bewust te maken van zwerfafval en vooral dat ze er zelf wat aan kunnen doen.

Deelnemende scholen en dorpsbelangen Littenseradiel
- "Pleatslik Belang", Easterwierrum
- SBS "De Romte" en Doarpsbelang "De Fjouwer doarpen", Itens
- OBS "De Pikeloer", Wiuwert
- Gearwurkingsskoalle "Dûbelspan" en dorpsbelang Boazum
- CBS "De Earnewjuk", Easterlittens
- "Sint Bonifacius", Reahûs
- "It Fûnemint", Wommels
- CBS "De Reinbôge", Hilaard
- CBS "De Grûnslach", Wjelsryp

"Himmelwike Bokaal"
De deelnemende scholen en dorpsbelangen kunnen de "Himmelwike Bokaal" winnen. Al het ingezamelde afval wordt gewogen en de school die het meeste afval ingezameld heeft, wint. Vorig jaar won CBS "De Reinbôge" in Hilaard.

Bron: www.littenseradiel.nlGepubliceerd: 5 mei 2013

CBS de Grûnslach is onderdeel van Stichting CBO De Greiden.

Stichting CBO De Greiden is een organisatie voor christelijk primair onderwijs in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel en telt 18 scholen met in totaal ongeveer 1200 leerlingen.

We nodigen u van harte uit rond te kijken op onze website www.grunslach.nl

De naam Grûnslach betekent grondslag, basis.
Basisschool de Grûnslach geeft kinderen een stevige basis voor de toekomst.

De missie van onze school (dat waarvoor we staan):
"Smûk, mar nijsgjierrich nei de wrâld"

De visie van onze school (dat waarvoor we gaan):  

  • Christelijk onderwijs
  • Geborgenheid 
  • Actueel  en passend onderwijs
  • Tweetalig onderwijs
  • Samenwerking 
  • TalentontwikkelingSponsoring

 
 
Twitterberichten gemeente Littenseradiel